Touch for Health

Touch for Health är en kraftfull komplementär metod till att uppnå hälsa och välbefinnande. Här är det människan som en unik helhet som står i fokus. Inte bara ett ”knä” eller en ”rygg”. Med hjälp av Touch for Health kan vi aktivera en persons inre resurser, så personen kan nå sina mål och få ett ökat välbefinnande i kropp och själ.

När vi arbetar med Touch for Health kommunicerar vi med kroppen med hjälp av en muskeltest. Kroppen kommer ihåg allt och muskeltest er ett unik sätt att få information från människans energisystem, från de fysiska, biokemiska och mentala. Muskeltest används till att hitta obalanser i energisystemet och att hitta den optimala balanseringsmetoden för att få människan i balans.

Alla kan lära sig Touch for Health. Att deltaga i Touch for Health – kräver inga förkunskaper – blott lusten att hjälpa andra och ett par kärleksfulla händer. Touch for Health kan med fördel kombineras med andra alternativa behandlingsmetoder.

Mål och positiv tanke er en viktig del i Touch for Health. Våra hjärnor har enorma resurser, som vi bara använder en liten del av.

Genom att arbeta med ett speciellt mål, något vi gärna vill uppnå, programmerar vi våra sinnen mot berörda mål. På det sättet kan vi få våra sinnen och kropp att samarbeta. Istället för att negativa tankar eller gamla frustrationer och problem bromsar oss i vår utveckling och läkningsprocess. Samtidigt lär vi oss att själva ta ansvar för vår egen hälsa, istället för att placera ansvaret hos andra. Sjukvården och alternativa behandlingsformer är till för att hjälpa oss, men det är viktigt att komma ihåg, att vi själva har det slutliga ansvaret till vårt välbefinnande.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close